Kreditna linija za kratkoročno finansiranje tekućih sredstava

USLOVI KREDITNE LINIJE:

  • rok otplate do 12 mjeseci
  • korištenje kredita: jednokratno, sukcesivno ili na revolving osnovi
  • otplata sa ili bez otplatnog plana
  • nominalna kamatna stopa 3,50% fiksna na godišnjem nivou*

Namjena:

  • finansiranje tekućih sredstava

Korisnici kredita:

  • pravna i fizička lica koja se bave proizvodnjom i uslugama

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,30% jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) 4,15% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 12 mjeseci bez grace perioda.
 
 

27.01.2020

Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu "Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta" za 2019. godinu

Opširnije

30.10.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine u vlasništvu Razvojne banke FBiH

Opširnije

29.08.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

04.02.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga

Opširnije

31.01.2020

Osnovni elementi ugovora i okvirnih sporazuma 01.1 - 31.12.2019. godine

Opširnije

27.01.2020

Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga održavanja i tehničke podrške jezgru informacionog sistema u Razvojnoj banci Federacije BiH za period 01.1.2020 - 31.12.2020. godine

Opširnije