Dobrodošli

na web stranicu Razvojne banke FBiH

Razvojna banka Federacije BiH je finansijska institucija čija je zadaća provođenje ekonomske politike Vlade Federacije BiH radi privrednog razvoja i zapošljavanja, kroz stimulativno kreditiranje koje podrazumijeva razvojne stimulativne i diferencirane kamatne stope, koje su u naravi niže od tržišnih kamatnih stopa.

Razvojna banka Federacije BiH osnovana je Zakonom o Razvojnoj banci Federacije BiH (˝Sl. novine Federacije BiH˝ broj. 37/08), a počela je sa radom 01. jula/srpnja 2008. kao sljednik Investicijske banke Federacije BiH koja je sa svojih 109 uposlenika uspješno egzistirala od 1997. godine. Osnivanje Razvojne banke Federacije BiH, pored već postojećeg komercijalnog bankarstva, postalo je imperativ na putu ka bržem i racionalnijem ekonomskom oporavku i razvoju Federacije BiH. Razvojna banka Federacije BiH je jedan od ključnih mehanizama u realiziranju posebnih projekata bitnih za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu, uvažavajući funkciju uravnoteženja strukturalnog i regionalnog principa, te sukladnijeg ekonomskog razvoja, naročito u oblastima u kojima komercijalne banke nemaju interesa (infrastruktura, vodosnabdijevanje, zaštita okoliša itd.), te onih koje je moguće realizirati samo kroz srednjoročne i dugoročne kredite uz razvojne kamatne stope. Razvojna banka FBiH će, pod najpovoljnijim kreditnim uvjetima, financirati, kroz specifične kreditne linije, obnovu i razvitak malog i srednjeg biznisa. Razvojna banka Federacije BiH je upotpunosti u vlasništvu Federacije. Za sve obaveze Banke bezuvjetno jamči Federacija, a sama Banka odgovara svojom imovinom.

 

U Fokusu

27.06.2016

Održana 26. Sjednica Skupštine Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

Skupština Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, koju čini Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, je na 26. sjednici održanoj 9.6.2016. godine usvojila Izvještaj o poslovanju Banke i godišnji finansijski izvještaj za period 1.1.2015.-31.12.2015. go

Opširnije

14.06.2016

Poticaj razvoja privrede i zapošljavanja na području općine Ključ

Dana 20.5.2016. godine, u okviru poslovnog druženja “Biznis kafa”, održana je prezentacija Programa “Subvencioniranje kamata na kredite krajnjim korisnicima kreditnih sredstava za kredite koje odobri Razvojna banka FBiH za ulaganja na području općine Klju

Opširnije

Arhiva aktuelnosti