20.05.2020

Podrška finansiranja kapitalnih projekata u Kantonu Sarajevo

Dana 19.5.2020. godine ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić sa saradnicima razgovarali su sa članovima Uprave Razvojne banke FBiH, v.d. predsjednikom Uprave dr. sc. Semirom Fejzićem

Opširnije

16.04.2020

Nova Kreditna linija Razvojne banke FBiH za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih pandemijom "COVID-19"

Razvojna banka Federacije BiH, u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19", postojećim i potencijalnim klijentima, privrednicima i obrtnicima, omogućava da u narednom periodu stabiliziraju poslovanje

Opširnije

16.04.2020

FBiH - Dodatnih devet miliona KM za podršku poljoprivredi

U cilju realizacije dijela Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020., u prostorijama Razvojne banke FBiH potpisan je Protokol o saradnji i Ugovor o formiranju namjenskog depozita između Federalnog ministarstva poljoprivrede

Opširnije

05.03.2020

U Srednjobosanskom kantonu održan sastanak koji je organiziralo Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona u saradnji sa Razvojnom bankom FBiH

Dana 4.3.2020. godine u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona održan je sastanak koji je organiziralo Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona u saradnji sa Razvojnom bankom FBiH

Opširnije

03.03.2020

U Srednjobosanskom kantonu predstavljanje aktivnosti i nove ponude kreditnih linija Razvojne banke FBiH

Predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH zajedno sa svojim saradnicima će, na poziv Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona posjetiti Ministarstvo te održati sastanak s institucijama vlasti Srednjobosanskog kantona, te predstavnicima javnog i privatn

Opširnije

22.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

15.04.2020

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja provjere znanja za radno mjesto radnika na poslovima fizičke zaštite ljudi i imovine u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine

Opširnije

08.04.2020

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

02.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke promotivnog materijala s logom Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

21.05.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe

Opširnije

20.05.2020

Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga elektronskog bankarstva

Opširnije