08.10.2019

Predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH u posjeti društvu „Igman“ d.d. Konjic

Predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH gospodin Salko Selman posjetio je 2.10.2019. godine društvo „Igman“ d.d. Konjic. Tom prilikom ugostio ga je direktor Đahid Muratbegović.

Opširnije

03.10.2019

Posjeta preduzeću Krupa Kabine d.o.o

Izvršni direktor za projekte i razvoj Dalibor Milinković i direktor Sektora za istraživanje i razvoj Borislav Trlin posjetili su 18.9.2019. godine dugogodišnjeg klijenta Razvojne Banke, preduzeće Krupa Kabine d.o.o. Bosanska Krupa. Tom prilikom ugostili s

Opširnije

02.07.2019

Prezentacija kreditnih linija Razvojne banke FBiH u Livnu

Razvojna banka Federacije BiH u organizaciji Grada Livna održala je u četvrtak 27. juna/lipnja 2019. godine u sali Gradskog vijeća Livna prezentaciju „Kreditnih linija Banke“. Prisutnima se obratio direktor Sektora za istraživanje i razvoj Borislav Trlin

Opširnije

01.07.2019

Učešće Razvojne banke FBiH na 15. Međunarodnom sajmu privrede u Tešnju

U poslovnoj zoni Kraševo kod Tešnja od 13.-16. juna održan je 15. sajam privrede u organizaciji Biznis centra Jelah-Tešanj i predstavlja tradicionalno godišnje okupljanje vodećih kompanija i privrednika u regionu.

Opširnije

11.06.2019

Prezentacija kreditnih linija RBFBiH u Cazinu

Dana 30.5.2019. godine predstavnici Razvojne banke Federacije BiH Dalibor Milinković, v.d. izvršni direktor za projekte i razvoj Banke, te Borislav Trlin, direktor Sektora za istraživanje i razvoj održali su prezentaciju kreditnih linija za privrednike C

Opširnije

30.10.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine u vlasništvu Razvojne banke FBiH

Opširnije

29.08.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

17.06.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

03.12.2019

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

Opširnije

28.11.2019

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

Opširnije

21.11.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga revizije godišnjih finansijskih izvještaja Razvojne banke

Opširnije